Usługi

Mi2 świadczy usługi serwisowe, zapewniając Klientom ciągłość pracy systemów biznesowych oraz infrastruktury informatycznej. Zakres naszych usług to:

Realizacja projektów wdrożeniowych systemów CDN

Każde wdrożenie systemów CDN rozpoczynamy od rzetelnej analizy, aby zrozumieć jak działa dana firma oraz jakie ma potrzeby. Następnie na podstawie powstałego raportu opracowujemy gotowe rozwiązania już na platformie systemów CDN.
Nasi konsultanci pracując bezpośrednio z pracownikami Klienta zdobywają wiedzę, którą wraz z wdrożeniowcami i programistami przekładają na konkretne rozwiązania w systemie. Nad przebiegiem całego wdrożenia czuwa kierownik projektu, którego zadaniem jest m.in. bieżąca kontrola stanu realizacji projektu. Osoba ta nadzoruje również harmonogram oraz budżet projektu, a także zapewnia sprawną komunikację między Klientem, a wykonawcą.
W sytuacji gdy zmiana systemu informatycznego jest również okazją do standaryzacji pewnych czynności lub zmiany istniejącego modelu funkcjonowania - służymy wiedzą w zakresie optymalizacji konkretnych działań.

Szkolenia z systemów CDN

Nasi konsultanci prowadzą szkolenia dla Klientów ze wszystkich modułów systemów CDN. Plan każdego szkolenia jest przygotowywany i dostosowywany do potrzeb i wymagań pracowników poszczególnych działów firmy.
Dzięki profesjonalnemu i indywidualnemu podejściu do realizacji takich szkoleń, nasi Klienci w dość krótkim czasie zyskują samodzielność w pracy z systemami CDN.

Wsparcie powdrożeniowe użytkowników systemów CDN

Wsparcie powdrożeniowe obejmuje zarówno rozwiązywanie doraźnych problemów, jak i działania zapobiegawcze mające na celu niedopuszczenie do nieprawidłowego działania systemu. Nasze działania polegają na:

  • aktualizacji systemu
  • parametryzacji systemu według zmieniających się potrzeb Klientów
  • świadczenie zdalnej pomocy operatorom systemu za pomocą usług terminalowych i telefonicznych
  • pomoc merytoryczną oraz dodatkowe szkolenia operatorów systemu
  • modyfikację wydruków, zestawień i schematów księgowych na życzenie klientów
  • wykonywanie regularnych kopii bezpieczeństwa baz danych i monitorowanie poprawności pracy systemu
  • administrację oraz diagnostykę baz danych
  • outsourcing informatyczny
  •   copyright ©2010 by Mi2 Sp. z o.o.