Moduł Uwierzyt. Wym. Danych

Cena za moduł:

9,00 zł

Funkcja Uwierzytelnionej Wymiany Danych jest narzędziem pozwalającym zautomatyzować proces dostarczania i wymiany dokumentacji pomiędzy Biurem Rachunkowym i jego Klientami.
Dostępne w systemie Comarch OPTIMA narzędzie zakłada iż wymiana danych następuje za pośrednictwem sieci Internet oraz specjalnie do tego celu dedykowanych serwerów firmy Comarch.
Innowacyjność rozwiązania Uwierzytelnionej Wymiany Danych polega na zastosowaniu serwera wymiany jako pośrednika komunikacyjnego pomiędzy Biurem Rachunkowym a jego Klientami. Takie rozwiązanie pozwala znacznie ograniczyć czas jaki Klient poświęca na przygotowanie dokumentacji i wysłanie lub przekazanie jej do swojego Biura Rachunkowego. Obsługujące Klienta Biuro Rachunkowe również ogranicza czas potrzebny do przyjęcia przesłanej dokumentacji ponieważ system, automatycznie wykonuje import dokumentacji zapisując przysłane dokumenty bezpośrednio w bazach Klientów.
Podstawą informacji jaka będzie przesyłana za pośrednictwem Uwierzytelnionej Wymiany Danych są oczywiście wszystkie dokumenty zaewidencjonowane w systemie Comarch OPTIMA przez Klienta biura rachunkowego, mogą zatem być przesyłane dokumenty handlowe, dokumenty magazynowe jak również inne dokumenty np. kasowe, bankowe oraz pozostałe dokumenty wewnętrzne firmy. Dopełnieniem informacji o comiesięcznej działalności Klienta biura rachunkowego jest przesyłanie informacji dotyczących płatności, rozliczeń kontrahentów jak również możliwa wymiana wszystkich informacji słownikowych takich jak np. lista kontrahentów, pracowników, banków, atrybutów, kategorii księgowych i innych.
Jedną z unikalnych cech Uwierzytelnionej Wymiany Danych jest doskonałe zabezpieczenie przesyłanych danych, platforma dostępna dla użytkowników Comarch OPTIMA jest jedynym na rynku rozwiązaniem dającym tak wysoki poziom zabezpieczeń. Najwyższe standardy zabezpieczeń są osiągnięte m.in. dzięki zastosowaniu:

  • poufności danych uzyskiwanej dzięki podwójnemu systemowi szyfrowania (paczki danych są szyfrowane/deszyfrowane asymetryczne parą kluczy RSA oraz przesyłane szyfrowanym kluczem symetrycznym protokołem opartym o TSL 1.0/ SSL 3.0)
  • integralności danych zapewnionej dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego (paczki są podpisywane kluczem prywatnym strony wysyłającej) strona odbierająca ma pewność, że dane nie zostały zmodyfikowane
  • zabezpieczeniom serwera takim jak wymuszanie silnych haseł, czy szyfrowanie całej transmisji uniemożliwiające przechwycenie hasła, uniemożliwiając nieautoryzowane usuwanie danych z serwera oraz wysyłanie na serwer

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie: Uwierzytelniona Wymiana Danych - biuletyn techniczny

Aby zamówić usługę CDN Uwierzytelniona Wymiana Danych należy wypełnić formularz w wersji elektronicznej i przesłać na adres wymianadanych@comarch.pl

.
 
  •   copyright ©2010 by Mi2 Sp. z o.o.