Moduł SERWIS

Cena za moduł:

595,00 zł

Moduł Comarch OPTIMA Serwis dedykowany jest dla firm zajmujących się działalnością serwisową. Umożliwia rejestrację zdarzeń dotyczących zleceń serwisowych. Potrzeby firm w zakresie usług serwisowych zależą zarówno od wielkości firmy jak i specyfiki jej działania.
W zależności od firmy w module Comarch OPTIMA Serwis można:

 • rejestrować wszystkie przyjmowane w firmie zlecenia serwisowe (zrealizowane i "w toku")
 • harmonogramować zadania i rejestrować wykonane czynności (zlecenia są albo od razu przydzielane konkretnemu serwisantowi, albo trafiają do kolejki zgłoszeń oczekujących skąd serwisanci pobierają je dla siebie - w zależności od zasad obsługi serwisu w danej firmie)
 • rejestrować historię realizacji napraw (wraz z rejestracją czasu trwania) oraz wykorzystanych części
 • bezpośrednio z poziomu zlecenia wystawić fakturę/ paragon na wykonaną usługę
 • w przypadku zleceń związanych z wyjazdem do Klienta istnieje możliwość zarezerwowania czasu - będzie to widoczne w terminarzu operatora

Moduł Comarch OPTIMA Serwis może współpracować z modułem Comarch OPTIMA Faktury (w zakresie wystawiania faktur) oraz z modułem magazynowym Comarch OPTIMA Handel (w zakresie pobierania części z magazynu). Jednak moduły te nie są wymagane do funkcjonowania modułu serwisowego (jeżeli Użytkownik nie posiada modułów handlowo-magazynowych to funkcje przekształceń do dokumentów handlowych i magazynowych nie będą dostępne). Użytkownicy, którzy posiadają moduł Comarch OPTIMA Analizy, mają możliwość raportowania informacji gromadzonych w module Comarch OPTIMA Serwis.
Dostępne są następujące zestawienia:

 • analiza czynności wg serwisantów
 • wykonane czynności w zadanym okresie
 • najczęściej pobierane części
 • najczęściej wykonane czynności

Użytkownik może definiować własne statusy zleceń, które ułatwiają filtrowanie listy i kontrolę realizacji zlecenia.
Formularz zlecenia składa się z pięciu zakładek:

 • Ogólne - zawiera wszystkie informacje ogólne dotyczące zlecenia
 • Czynności - na zakładce tej Użytkownik może określić czynności do wykonania dla danego zlecenia serwisowego lub wprowadzić notatki
 • Części - zawiera informacje o wykorzystanych częściach. Z poziomu tej zakładki Użytkownik może pobierać części potrzebne do realizacji zlecenia dokumentem MM lub utworzyć zamówienie u dostawcy na wskazane części
 • Atrybuty - zawiera informacje o atrybutach przypiętych do zlecenia, za pomocą których można wpisać charakterystyczne cechy danego zlecenia (numer seryjny, dane techniczne samochodu itp.)
 • Dokumenty - zawiera listę związanych ze zleceniem dokumentów

Każda czynność, jaką należy wykonać w związku z realizacją zlecenia, może być przypisana do innego operatora. Użytkownik może określić sposób, w jaki ma być realizowana przez serwisanta dana czynność. Do wyboru są trzy możliwości:

 • niezależna - czynność, która może być zrealizowana w dowolnym momencie w trakcie realizacji zlecenia
 • po wykonaniu poprzedniej - czynność, która może być zrealizowana dopiero gdy czynność poprzedzająca ją na liście zostanie wykonana
 • wg terminu - czynność, która może być zrealizowana w podanym terminie

W przypadku czynności wykonywanych w podanym terminie istnieje możliwość zarezerwowania czasu w terminarzu konkretnego operatora. Operatorzy mogą również filtrować na liście zlecenia, na których mają przypisane do realizacji czynności.
Na potrzeby obsługi modułu Comarch OPTIMA Serwis należy utworzyć dedykowany magazyn serwisowy, na który mają być przesunięte części potrzebne do realizacji zlecenia (np. w firmie remontowo- budowlanej każda budowa może mieć odrębny magazyn serwisowy, na który będzie tworzyła zlecenia serwisowe i przesuwała potrzebne materiały). Pobierając części operator może zdecydować, które z nich mają być fakturowane, a które pozostają kosztem serwisowym i będą rozchodowane dokumentem wewnętrznym RW.
Dla potrzeb kosztorysowania można wyliczyć wartość netto i brutto czynności (usług) i części wpisanych na danym zleceniu.

Wraz z zamykaniem zlecenia Użytkownik ma możliwość tworzenia dokumentów handlowo - magazynowych. Ogólnie fakturowanie zlecenia polega na tworzeniu:

 • dokumentu RW na części nie podlegające fakturowaniu
 • dokumentu WZ na części podlegające fakturowaniu
 • dokumentu FA/ PA, zawierającego części z dokumentu WZ oraz wszystkie usługi cennikowe z zakładki czynności

 
 •   copyright ©2010 by Mi2 Sp. z o.o.