Moduł Księga Podatkowa

Cena za moduł:

295,00 zł

Moduł Księga Podatkowa - obejmuje funkcjonalnie obsługę księgową firmy, rozliczającą się z Urzędem Skarbowym na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub prowadzącą ewidencje przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Płatnikom podatku od towarów i usług moduł ten pozwala na prowadzenie podstawowych ewidencji: Rejestrów zakupów i sprzedaży VAT, umożliwia również podział rejestrów na dowolne rejestry cząstkowe. Comarch OPTIMA pozwala również na prowadzenie ewidencji pomocniczych: wynagrodzeń, spisów z natury, rozliczenia samochodów. Moduł ten pozwala na drukowanie deklaracji podatkowych: VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, PIT-36, PIT-36L i PIT 4R oraz obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, podatek ryczałtowy oraz zaliczek na deklarację PIT-4R. Moduł pozwala również na wypełnienie deklaracji Intrastat.

Moduł Księga Podatkowa to:

  • pełna zgodność z Rozporządzeniem w Sprawie Prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów i Rozchodów
  • możliwość księgowania do bufora (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów bez konieczności dokonywania korekt)
  • możliwość walidowania dostępu do poszczególnych funkcji programu
  • możliwość agregowania danych z kilku działalności na jedną zaliczkę na deklarację PIT-36 lub PIT-36L
  • możliwość wydrukowania rozliczeń rocznych: PIT-36 i PIT-36L
  • współpraca z modułem Analiz
  • pełna integracja z pozostałymi modułami

 
  •   copyright ©2010 by Mi2 Sp. z o.o.