Moduł Księga Handlowa

Cena za moduł:

1 495,00 zł

Ten moduł to funkcjonalne narzędzie do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Jego podstawowym atutem jest znaczne usprawnienie pracy działu księgowości dzięki automatyzacji procesu dekretacji dokumentów oraz liczenia deklaracji podatkowych.
Podstawowe funkcje modułu to:

 • możliwości tworzenia wielopoziomowego planu kont
 • podział na dzienniki cząstkowe
 • zestawienie obrotów i sald za dowolny okres (przeglądanie kont syntetycznych i analitycznych)
 • możliwość wykorzystania schematów księgowych do księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji
 • dowolnie definiowalne zestawienia księgowe
 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT UE
 • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 oraz wydruki deklaracji rocznych

Oprócz funkcji opartych na ogólnych zasadach prowadzenia rachunkowości moduł dostarcza szeroki wachlarz informacji z zakresu analizy finansowej firmy. Program został przygotowany specjalnie dla biur rachunkowych oraz przedsiębiorstw, których forma prawna lub wielkość obrotów zobowiązują do prowadzenia ksiąg handlowych. Program umożliwia kompleksową obsługę księgowości. Większość parametrów programu może być modyfikowana i dostosowana do potrzeb Użytkownika. Duża elastyczność powoduje, że jest on otwarty na wiele sugestii operatora. Posiada jeszcze jedną ważną cechę - jest na bieżąco aktualizowany w stosunku do zmieniających się przepisów.

Moduł Księga Handlowa umożliwia ponadto:

 • prowadzenie pełnej księgowości w formie dzienników cząstkowych oraz zestawienie tych dzienników zgodnie z wymogami ustawy
 • księgowanie do bufora (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów bez konieczności dokonywania korekt)
 • oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.
 • prowadzenie ewidencji pomocniczej: Rejestry VAT (możliwość podziału na dowolne rejestry cząstkowe)
 • wykorzystanie funkcji schematów księgowań (automatyczne dekretowanie dokumentów na podstawie schematów tworzonych przez Użytkownika w oparciu o własny plan kont)
 • księgowania okresowe - dokonywane regularnie (np. co miesiąc,) przeksięgowania
 • możliwość zaksięgowania dokumentów bezpośrednio z innych modułów np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe
 • możliwość jednoczesnej pracy na dwóch okresach obrachunkowych
 • różnego rodzaju zestawienia w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.
 • kontrolę kręgu kosztów
 • współpracę z modułem Analizy

Moduł rozszerzony Księga Handlowa Plus zawiera dodatkowo:

Cena za moduł:

1 995,00 zł

Moduł rozszerzony Księga Handlowa Plus zawiera dodatkowo:

 • możliwość zakładania kont walutowych
 • możliwość księgowania schematami księgowymi na konta walutowe
 • możliwość przeglądania dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej

 
 •   copyright ©2010 by Mi2 Sp. z o.o.