Moduł FAKTURY

Cena za moduł:

99,00 zł

Moduł Faktury to łatwe wystawianie dokumentów handlowych, cennik z dowolna ilością cen, kartoteki kontrahentów wraz indywidualnymi warunkami handlowymi oraz wielowymiarowe rabaty.

Funkcjonalność modułu Faktury obejmuje między innymi:

 • wystawianie faktur sprzedaży dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, faktur zakupu, paragonów, dokumentów tax free, faktur zakupu od rolnika ryczałtowego, wewnętrznych faktur zakupu i sprzedaży
 • fiskalizację paragonów i faktur sprzedaży dla osób fizycznych - współpraca z drukarkami fiskalnymi
 • faktury korygujące (ilość, wartość, podatek VAT)
 • wystawianie dokumentów związanych z procesem przedsprzedaży - faktur Pro Forma
 • wystawianie dokumentów w walutach obcych - na dokumencie sprzedaży można określić walutę, rodzaj kursu i aktualny przelicznik
 • możliwość wydruku faktury wraz ze skojarzonymi dokumentami kasowymi
 • standardowe formy płatności: gotówka i przelew oraz płatności kartami kredytowymi, kompensaty, kredyty oraz inne dowolnie definiowane
 • elastyczną, definiowalną numeracja dokumentów
 • prowadzenie dowolnej ilości kartotek usług z możliwością podziału na dowolne grupy asortymentowe prezentowane w formie drzewa
 • obsługę kodów kreskowych

Moduł Faktury charakteryzuje się dużą swobodą pracy:

 • faktury można wystawiać w cenach "od netto" lub "od brutto"
 • dla faktur można ustalić dowolny system numeracji
 • nieograniczona lista cen w dowolnej walucie
 • dla każdego kontrahenta można zdefiniować szczegółowe warunki handlowe
 • wygląd graficzny faktury można dowolne definiować - układ kolumn, nagłówek faktury, umieszczenie logo firmy, dzięki darmowemu generatorowi raportów GenRap

Okno sprzedaży dedykowanej to narzędzie efektywnie podwyższające jakość obsługi stałych klientów. Oprócz możliwości szybkiego wystawienia dokumentów na danego kontrahenta okno to zawiera wszystkie kluczowe informacje dotyczące kontrahenta:

 • dane teleadresowe z możliwością podglądu karty kontrahenta
 • zestawienie rabatów z możliwością wydruku indywidualnego cennika
 • historię kontrahenta (wszelkie dokumenty związane z kontrahentem)
 • historię płatności kontrahenta wraz z prognozą przyszłych
 • przyznany limit kredytu kupieckiego, wartość przeterminowanych płatności, zadłużenia i pobranych zaliczek
 • analizę w formie wykresu słupkowego sprzedaży za ostatnie 3 miesiące w porównaniu z analogicznymi miesiącami w roku poprzednim
 • listę zdarzeń CRM dotyczących kontrahenta z możliwością rejestracji nowych z poziomu okna

Dostępna opcja Łatwa sprzedaż pozwala na znaczne skrócenie całego procesu wystawiania dokumentów sprzedaży, który ogranicza się do 3 kroków: zaznaczenie zasobów i określenie ilości, wybór dokumentu (faktura, paragon), wybór kontrahenta na dokumencie. Od strony zakupowej można wykorzystać opcję Łatwe zakupy.
Comarch OPTIMA wyposażona jest w specjalne alternatywne okno sprzedaży detalicznej - CDN Detal. Okno to przystosowane jest do współpracy z panelami dotykowymi. [więcej...]

System jest dostosowany do przepisów dotyczących wymiany handlowej z kontrahentami z Unii Europejskiej umożliwiając m. in. rejestrowanie wewnątrzwspólnotowych transakcji nabycia oraz dostawy, a także transakcji trójstronnych (pośrednictwa sprzedaży).
Specjalną propozycję stanowi dodatkowa aplikacja Comarch OPTIMA Ofertowanie, która usprawnia przygotowanie oferty handlowej, w oparciu o aktualne dane pobierane bezpośrednio z systemu.
System Comarch OPTIMA może współpracować z systemem ECOD, dzięki czemu możliwa jest elektroniczna wymiana dokumentów z partnerami handlowymi, m. in. z sieciami handlowymi. Eksport faktur oraz import zamówień realizowany jest w standardzie EDI (Electronic Data Interchange).

Moduł Faktury pracujez wieloma urządzeniami zewnętrznymi:

 • Drukarki fiskalne POSNET ( DF-300, DF-3001, Posnet Thermal)
 • Drukarki fiskalne ELZAB (FP 600, OMEGA, MERA)
 • Drukarki fiskalne INNOVA (Profit, Market)
 • Drukarki fiskalne NOVITUS (Vivo, Vento, Quarto, Delio Prime)
 • Kasy fiskalne ELZAB (Alfa, Delta, Jota, Teta)
 • Kasy fiskalne SHARP (ER-457, ER-237P, ER-277P)
 • Kasy fiskalne NOVITUS (zgodne z protokołem tango)
 • Czytniki kodów kreskowych (emulujące klawiaturę)
 • Kolektory (Dolphin, BHT, Cipherlab, Opticon)

 
 •   copyright ©2010 by Mi2 Sp. z o.o.