Moduł Biuro Rachunkowe

Cena za moduł:

375,00 zł

Moduł Biuro Rachunkowe dzięki możliwościom funkcjonalnym oraz własnemu interfejsowi staje się niezbędnym narzędziem w pracy każdego biura. Moduł ten stanowi panel wspierający codzienną pracę operatora w odniesieniu do wielu lub wszystkich obsługiwanych baz (Klientów). Biuro rachunkowe jest modułem w pełni zintegrowanym z programem Comarch OPTIMA, dzięki czemu dane wprowadzane do programu są na bieżąco synchronizowane, a operator może rozpocząć pracę w wybranej bazie Comarch OPTIMA bez konieczności dodatkowego logowania.

Comarch OPTIMA Biuro Rachunkowe umożliwia:

  • wykorzystanie indywidualnie definiowanych cech/atrybutów, za pomocą których można dokładnie opisać każdego kontrahenta, zgodnie z potrzebami biura
  • wysłanie e-maila, wywołanie komunikatora typu Skype czy otwarcie strony internetowej Klienta – poprzez kliknięcie w wybrany atrybut
  • sortowanie i grupowanie Klientów wg wybranych cech/atrybutów
  • sprawdzenie etapów prac związanych z Klientami np. dostarczeniem czy zaksięgowaniem dokumentów
  • wykonania operacji seryjnych jak np. obliczanie deklaracji, wydruki deklaracji, import dokumentów poprzez Uwierzytelnioną Wymianę Danych
  • rejestrowanie oraz analizowanie czasu pracy poświęconego na obróbkę danych poszczególnych klientów
  • przygotowania wielu analiz w kontekście wskazanych baz Klientów
  • wykonania czynności administracyjnych, takich jak kopie bezpieczeństwa i konwersje baz danych dla wybranych lub wszystkich baz danych Comarch OPTIMA
  • eksport danych do arkusza kalkulacyjnego

Moduł Biuro Rachunkowe usprawnia codzienną pracę. Analizy jakie można przygotować w module mogą być pomocne zarówno w przygotowaniu informacji dla klienta, jak również w sprawdzaniu rentowności współpracy z danym klientem. Comarch OPTIMA w połączeniu z modułem Biuro Rachunkowe to doskonałe narzędzie pracy dla każdego biura.
 
  •   copyright ©2010 by Mi2 Sp. z o.o.