Serwis i Remonty

Moduł: Serwis i Remonty Systemu CDN XL jest przeznaczony dla firm o rozbudowanych procesach serwisowych, gwarancyjnych, a także prowadzących remonty. Moduł pozwala na rejestrowanie, obsługę i rozliczanie zleceń serwisowych i remontowych z uwzględnieniem czynności serwisowych, materiałów koniecznych do realizacji zlecenia, kart pracy, kosztów dojazdów do miejsc serwisowych oraz obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną. Organizacja danych. Moduł Serwis i Remonty pozwala na prowadzenie ewidencji właścicieli dla urządzeń i obiektów remontowych (np. budynków, wydziałów itp.) wraz z ich rozbudowaną strukturą. W obrębie zarejestrowanego obiektu tworzone są grupy jego wyposażenia wraz ze szczegółowymi parametrami konkretnych elementów tegoż wyposażenia. Każde serwisowane urządzenie może mieć zarejestrowaną pełną historię, wraz ze zmianami właścicieli i wszelkimi dokumentami wystawionymi w związku z jego obsługą.

Wyposażenie dla obiektu

Karty usług mogą być definiowane w systemie jako pojedyncze indeksy lub też mogą składać się z szeregu elementów według określonych norm serwisowych. Receptury te mogą zawierać zarówno wiele pojedynczych usług (robocizna), jak i całą gamę składników materiałowych (części, surowców, podzespołów) pobieranych z magazynu w trakcie realizacji zleceń. Moduł pozwala także na ewidencję powiązanych ze zdefiniowanymi kartami usług, czynności serwisowych, wykorzystywanych na kartach pracy w celu pełnego rozliczania zleceń. Na ich podstawie można utworzyć indywidualne cenniki takich czynności dla danego kontrahenta. Rejestracja dokumentów. Ewidencja serwisu i remontów odbywa się za pomocą odpowiednich zleceń. Do każdego zlecenia można wygenerować dowolną ilość kart pracy z informacjami o pracownikach, czasie pracy, kosztach przejazdów oraz zrealizowanych czynnościach serwisowych.

Lista zleceń serwisowych

Obieg dokumentów obejmuje generowanie dokumentów rozchodu wewnętrznego, przychodu wewnętrznego i przesunięcia międzymagazynowego. Dokumentem końcowym może być faktura sprzedaży uwzględniająca dodatkowo koszty dojazdów i surowców oraz części związanych z realizacją danego zlecenia. Skutkiem potwierdzenia każdego zlecenia jest zarezerwowanie składników potrzebnych do jego realizacji. Na brakujące surowce można wygenerować zamówienia zakupu. Z poziomu zlecenia serwisowego można również rejestrować wymianę urządzeń, przyjęcia ich do magazynu gwarancyjnego jak też przekazania ich do gwaranta. Moduł pozwala także na planowanie technicznych przeglądów okresowych. Plany przeglądów technicznych powstają w oparciu o zarejestrowane wyposażenie, które wymaga przeglądu oraz pozwalają określić, jakie zlecenia przeglądu technicznego powinny być zrealizowane w danym okresie.

  •   copyright ©2010 by Mi2 Sp. z o.o.