Rozszerzenia Funkcjonalne

Definiowanie Interfejsu. Obejmuje możliwość ukrywania lub uniemożliwiania edycji wybranych pól na formatkach systemu bez potrzeby modyfikacji kodu samego systemu CDN XL.

Raportowanie. Dzięki elastycznej strukturze systemu możliwe staje się stworzenie prawie dowolnego zestawienia czy raportu opartego na informacjach dostępnych w bazie danych. Aby ułatwić korzystanie z zasobów informacyjnych systemu CDN XL, zaimplementowano cały szereg funkcji pozwalających zautomatyzować i uprościć proces dotarcia do odpowiednich danych. Gros tych elementów jest wspólna dla całości systemu i dostępna z poziomu wszystkich modułów. Kontekstowe wydruki pozwalają na uruchomienie wybranych, zdefiniowanych raportów z poziomu konkretnych procedur systemowych, w których mają być dostępne. System posiada rozbudowany pakiet modyfikowalnych, standardowych wydruków oraz możliwości definiowania i dołączania nowych. Wyniki raportu mogą być przedstawione na ekranie, drukowane lokalnie lub poprzez serwer wydruków jak również eksportowane do formatu PDF (Adobe Acrobat) wraz z zapisem na serwerze plików lub wysyłką pocztą e-mail.

Konfiguracja wydruków

Wydruki mogą uwzględniać również zastosowane w systemie filtry i dodatkowe parametry. System umożliwia współpracę z drukarkami igłowymi oraz drukarkami kodów kreskowych. Raporty mogą być przedstawiane w postaci wykresów.

Opcje wysyłania wyników raportu

Szybkie raporty SQL, nazywane w systemie Wykresami, dzięki swojej nowoczesnej i unikalnej funkcjonalności pozwalają w praktyce na uzyskanie dowolnej informacji, jaka została zapisana w bazie systemu CDN XL. Informację tą można wizualizować na elastycznie definiowanych listach, zaś wynik takiego raportu może być automatycznie eksportowany do innych, zewnętrznych aplikacji, wysłany pocztą e-mail, zapisywany w formatach tekstu, arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel lub uniwersalnym języku opisu dokumentów - XML. Prawie wszystkie listy dostępne w systemie mogą być w łatwy sposób eksportowane do arkusza kalkulacyjnego Excell. Wyniki zapytań mogą być przedstawiane w postaci definiowalnych, kontekstowych wykresów.

Wyniki zdefiniowanego raportu przedstawione w postaci wykresu

  •   copyright ©2010 by Mi2 Sp. z o.o.