Projekty

Wykorzystując rozbudowaną funkcjonalność modułu, Użytkownik CDN XL może ewidencjonować i zarządzać dokumentami w ramach Projektów. Aplikacja umożliwia import kosztorysów z programów do kosztorysowania, a także generowanie i powiązanie ze sobą różnych dokumentów na każdym etapie prac projektowych. Wśród nich znajdują się dokumenty zamówień: zapytania ofertowe, oferty, zamówienia, obiekty projektowo - produkcyjne (kosztorysy projektów i harmonogramy projektów), oraz dokumenty handlowe. Dzięki temu, system pozwoli m.in.: na sprawne zarządzanie dokumentacją oraz kosztami, śledzenie bieżącego stanu realizacji projektów np. na poszczególnych budowach (projektach) w firmie deweloperskiej.

  •   copyright ©2010 by Mi2 Sp. z o.o.