Internetowe zamówienia

Moduł zamówień internetowych umożliwia zdalną obsługę sieci sprzedaży. Każdy uprawniony przez administratora systemu klient ma możliwość sprawdzania aktualnego stanu swoich płatności, wolnego limitu kredytowego, dostępności towarów. Może on również wprowadzać nowe zamówienia do systemu oraz śledzić pełną ścieżkę ich stanu realizacji, wraz z dostępem do dokumentów handlowych. W oparciu o ten moduł można również zrealizować koncepcję "wirtualnego biura akwizytora" oraz monitorować kontakty z klientami - również poprzez wprowadzanie informacji o takich kontaktach z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Akwizytor mając dostęp poprzez Internet do bazy obsługiwanych przez siebie klientów, może w ich imieniu składać zamówienia na towary. Dzięki historii zamówień i transakcji ma możliwość monitorowania stanu realizacji złożonych zamówień. Może również monitorować stan rozliczeń swoich klientów z firmą macierzystą, co w wielu modelach pracy ma wpływ na otrzymywaną przez akwizytora prowizję.

Katalog towarów

Architektura CDN XL iZam zapewnia pełne bezpieczeństwo i poufność informacji. Ponieważ nie służy do przesyłania danych, lecz wyłącznie do komunikacji interfejsu użytkownika z serwerem aplikacji nie ma niebezpieczeństwa uzyskania dostępu do danych przez osoby niepowołane. Dodatkowo Moduł Zamówień Internetowych może pracować z wykorzystaniem protokołu SSL (Secure Socket Layer) zapewniającego szyfrowanie komunikacji serwera z klientem. Dzięki takiej architekturze baza danych nie musi w ogóle być dostępna przez Internet, co daje 100% pewności i bezpieczeństwa. Wygląd zewnętrzny modułu Zamówień Internetowych może być dowolnie modyfikowany i rozwijany przez administratorów Systemu u Klienta. Moduł iZAM optymalizuje, skraca czas realizacji zamówień i znacznie obniża koszty obsługi Klienta. Zamówienia Internetowe automatyzują współpracę między firmami w modelu Business to Business.

  •   copyright ©2010 by Mi2 Sp. z o.o.