CRM

Rozszerzeniem standardowych możliwości systemu CDN XL w zakresie zarządzania kontaktami z klientem, jest moduł CRM (Customer Relationship Management). Obejmuje on funkcjonalność systemu związaną z kontaktami z klientami, zarówno w zakresie działań przedsprzedażowych jak i posprzedażowych, wspomagając firmę w profesjonalnej obsłudze klienta.

Kampanie CRM. Moduł umożliwia definiowanie i obsługę wieloetapowych kampanii, które mogą być wykorzystywane nie tylko w kontekście marketingowym, ale również jako kampanie serwisowe, windykacyjne, zarządzania projektem, zarządzania wizytami itp. Uruchomienie kampanii może się odbyć na podstawie wcześniej zdefiniowanego wzorca, lub ręcznie, z wykorzystaniem zdefiniowanych wzorców etapów oraz słownika zadań.

Kampanie CRM

Dla każdej kampanii można zdefiniować wartościowo lub ilościowo konkretny cel, przypisać budżet oraz określić ramy czasowe jej poszczególnych etapów. Efekty kampanii można rejestrować poprzez wiązanie całości lub części wartości dowolnego dokumentu CDN XL z kampanią, czy kontrahentem. Przy pomocy raportu dla kampanii można na każdym etapie jej realizacji śledzić terminowość przeprowadzanych akcji, stopień wykorzystania budżetu, czy stopień realizacji złożonego celu.

Raport z kampanii

System pozwala na łączenie kampanii w łańcuchy, np jeżeli działania z danym klientem w ramach określonej kampanii zostały już zakończone, może on automatycznie trafiać do kolejnej. Takie działanie może być dodatkowo warunkowane zakończeniem kampanii sukcesem albo porażką z określonym kodem fiaska.

Zadania. Poszczególne etapy kampanii mogą być rozbite na pojedyncze zadania, przydzielone poszczególnym operatorom. System umożliwia automatyczne generowanie zadań, ustalanie ich terminu w zależności od dostępności operatorów, którzy mają je wykonać oraz rezerwowanie na ich potrzeby dodatkowych obiektów potrzebnych do ich wykonania np. rzutnika, samochodu itp. Wszystkie zadania gromadzone są w terminarzu pracownika, a o konieczności ich wykonania system informuje pracownika z odpowiednim wyprzedzeniem.

Działania skoncentrowane wokół dokumentu. Oprócz działań zorganizowanych w formę kampanii firma prowadzi codziennie drobne sprawy i zarządza pojedynczymi zdarzeniami. Działania te mogą koncentrować się wokół konkretnych dokumentów CDN XL lub wokół konkretnych spraw – wątków. Każdy dokument może zostać powiązany z kampanią/etapem/kontrahentem w etapie, kontaktem, lub zadaniem. Z pozycji dokumentu można skontaktować się z kontrahentem, czy konkretną osoba kontrahenta za pomocą maila, czy komunikatora np. Skype, czy GG. Każdy taki kontakt zostanie automatycznie zarejestrowany w systemie, w ten sposób w każdej chwili operator będzie miał wgląd w całość podejmowanych w związku z danym dokumentem działań.

Działania CRM związane z zamówieniem sprzedaży

Kontakty. System umożliwia rejestrowanie konwersacji z kontrahentem. Kontakty te pogrupowane są wątków, czyli spraw, których dotyczą. Jedną z form tych kontaktów jest mailing, również seryjny, kierowany do określonej grupy kontrahentów.

Pełna informacja o kontrahencie. Dzięki pełnej integracji z pozostałymi modułami systemu, operator ma dostęp do wszystkich informacji związanych z historią współpracy z klientem, takich jak stan płatności, zawarte transakcje, zarejestrowane rezerwacje, zamówienia czy zlecenia produkcyjne wygenerowane dla klienta.

  •   copyright ©2010 by Mi2 Sp. z o.o.