Szanowni Państwo,

Jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2013.2.1. 

Tym samym otrzymują Państwo nowe funkcje i usprawnienia, a przede wszystkim system został dostowowany do nowych przepisów obowiązujących w 2013 roku.

Najważniejsze zmiany/nowości wprowadzone w nowej wersji: / Pełna lista zmian w PDF/

 • W związku ze zmianami w przepisach o fakturowaniu wprowadzono m.in. wydruk faktury uproszczonej, obsłużono samofakturowanie, zmodyfikowano wydruki faktur (data dostawy/wykonania usługi, usunięto napisy oryginał/kopia, dodano adnotacje "odwrotne obciążenie", "metoda kasowa", adnotacje dla faktur VAT marża), wydłużono pola na nazwę firmy.
   
 • Wprowadzono zmiany związane z III ustawą deregulacyjną:
  a) Zmiany w metodzie kasowej rozliczania VAT,
  b) umożliwiono import kursu waluty euro z Europejskiego Banku Centralnego.
   
 • Wprowadzono nowe wzory deklaracji rocznych PIT-36/PIT-36L.
   
 • Zaktualizowano wskaźniki: wysokość przeciętnego wynagrodzenia, wysokość minimalnego wynagrodzenia ucznia, podstawę składek emerytalno-rentowych na urlopie wychowawczym, wysokość odsetek od zaległości podatkowych.
   
 • Dla deklaracji WN-D do PFRON oraz dla raportu pomocniczego Struktura zatrudnienia (WE) - uwzględniono przy wyliczeniach właścicieli zgłoszonych do ubezpieczeń z kodami: 0510xx, 0512xx, 0540xx, 0543xx, 0570xx oraz 0572xx.
   
 • Załącznik INF-D-P do WN-D do PFRON. Nieobecności typu urlop bezpłatny pomniejszają proporcjonalnie wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego.
   
 • W module CRM wprowadzono funkcjonalność podpisywania wiadomości e-mail podpisem elektronicznym
   
 • Rejestracja obecności w module Płace i Kadry Plus. Umożliwiono rejestrację nieograniczonej liczby wejść w ciągu dnia.
   
 • Wprowadzono możliwość pobierania danych kontrahenta z bazy danych GUS (REGON). Funkcja jest dostępna w Comarch ERP Optima w modelu usługowym. Wkrótce będzie również dostępna w wersji stacjonarnej.
   
 • Współpraca z nową wersją Comarch ERP Mobilny Sprzedawca na zasadzie vansellingu. Na urządzeniach mobilnych umożliwiono wystawianie paragonów (PA) i faktur sprzedaży (FA), które można później wysłać do Comarch ERP Optima. Zasoby towarów na urządzeniu mobilnym dostępne są dzięki przesunięciom międzymagazynowym (MM) na magazyn mobilny powiązany z urządzeniem. Niesprzedany towar można zwrócić do systemu ERP za pomocą odpowiedniego dokumentu zwrotnego.
 •   copyright ©2010 by Mi2 Sp. z o.o.