CDN Mobile to nowoczesna platforma, która umożliwia wykonywanie codziennej pracy za pomocą urządzeń mobilnych (telefonów komórkowych, smartphonów, kolektorów).

Dzięki jej wykorzystaniu menedżerowie mogą skutecznie zarządzać, a handlowcy sprawnie realizować swoje zadania przebywając poza biurem. Platforma CDN Mobile pozwala także na ograniczenie pomyłek w pracy magazynie oraz ogranicza koszty funkcjonowania działu logistyki.

Dlaczego CDN Mobile?

CDN Mobile

Urządzenia mobilne stają się podstawowym narzędziem komunikacyjnym używanym w nowoczesnych firmach, niejednokrotnie ważniejszym od stacjonarnego telefonu, czy komputera. W sytuacji, gdy telefon komórkowy, a raczej terminal mobilny, staje się urządzeniem, z którym użytkownicy się niemal nie rozstają, oczekują oni dostępu do tych samych aplikacji, których używają na laptopie, czy komputerze osobistym.

Przyzwyczajeni do urządzeń mobilnych użytkownicy coraz częścią chcą je używać w swojej pracy. Analitycy prognozują, że za kilka lat co trzeci pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki wykorzystując do tego urządzenia mobilne, zwiększając w ten sposób swoją wydajność i skuteczność. Aby usprawnić obieg informacji w firmie, a także minimalizować koszty jej funkcjonowania już teraz należy wykorzystywać urządzenia mobilne, które dodatkowo powinny być zintegrowane z systemem do zarządzania przedsiębiorstwem. Funkcjonalność taką zapewnia CDN Mobile.

Elastyczna praca poza biurem.

Platforma CDN Mobile znacznie uelastycznia pracę zarówno osób zarządzających, jak i wielu pracowników przedsiębiorstwa, uniezależniając ją od konkretnego miejsca, w którym w danej chwili przebywają. W efekcie menadżerowie mogą mieć wgląd do informacji zarządczej, a przedstawiciele handlowi na bieżąco wystawić dokumenty dla Klienta w sytuacji, gdy są w delegacji, czy w trakcie spotkania biznesowego.

CDN Mobile zwiększa także wydajność działań prowadzonych przez osoby wykonujące swoją pracę w magazynie.

CDN Mobile dzięki integracji z CDN XL (a już wkrótce także z innymi systemami CDN), udostępnia funkcjonalności znane z systemu do zarządzania przedsiębiorstwem na telefonie komórkowym, smartphonie, czy kolektorze danych.

Funkcjonalność dostosowana do użytkownika

CDN Mobile wychodzi naprzeciw potrzebom różnych grup użytkowników:

 • menadżerów
 • sprzedawców
 • pracowników magazynu

Dla każdej z tych grup dostępna jest dedykowana funkcjonalność istotna dla realizowanych przez nich zadań w przedsiębiorstwie:

 • CDN Mobilny Menadżer – przeznaczony jest dla osób zarządzających firmą. Umożliwia szybki i intuicyjny wgląd do najważniejszych raportów na temat sytuacji przedsiębiorstwa w formie tabel, wykresów, map i kart wyników
 • CDN Mobilna Sprzedaż – dedykowany dla przedstawicieli handlowych, zapewnia wsparcie rozległych struktur sprzedaży. W efekcie przebywając bezpośrednio u Klienta możliwe jest np. wystawienie i wydrukowanie faktury i przyjęcie gotówki za towar
 • CDN Mobilny Magazyn – przeznaczony dla pracowników działu logistyki, którzy dzięki wykorzystaniu urządzeń typu kolektor danych sprawniej wykonują pracę w magazynie

Korzyści biznesowe:

 • Zwiększenie wydajności pracy
 • Ograniczenie kosztów związanych ze sprzedażą i logistyką
 • Lepsze wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa
 • Skrócenie czasu obsługi klienta
 • Natychmiastowy dostęp do potrzebnych danych z każdego miejsca i o każdej porze
 • Usprawnienie obiegu informacji w firmie
 • Szybkie podejmowanie decyzji
 •   copyright ©2010 by Mi2 Sp. z o.o.