NAJNOWSZA wersja systemu Comarch OPTIMA 2012
 

Zadzwoń i zamów pomoc przy aktualizacji systemu        Zapoznaj się z dokumentem dotyczącym nowej wersji systemu:    zmiany i nowości w Comarch Optima 2012.4 - pdf
 
        System w wersji 2012.4 można pobrać stąd:                                Comarch OPTIMA 2012.4 - pliki instalacyjne
 
 
    Wersja 2012.4 zawiera następujące zmiany:
  • Dodano miesięczne zestawienie dokumentów dostawy wyrobów węglowych, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 (Dz.U. nr 160) oraz rozporządzeniem z dnia 19 grudnia 2011 (Dz.U. nr 292) podmiot, który wystawił dokument dostawy, sporządza i przekazuje właściwemu naczelnikowi Urzędu Celnego do 25-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zestawienie.
  • Z poziomu formularza deklaracji AKC-WW dodano wydruk Zestawienie dokumentów do deklaracji AKC-WW/Wzór standard. Wydruk zawiera listę dokumentów, zakwalifikowanych do deklaracji za dany miesiąc.
  • Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy, wprowadzono dokument dostawy wyrobów węglowych w formie uproszczonej oraz umożliwiono drukowanie informacji o dostawie na fakturze. Rozporządzenie czeka aktualnie na podpis Ministra Finansów. Zacznie obowiązywać 7 dni od daty opublikowania.
  • Zaktualizowano wskaźniki dotyczące wynagrodzeń zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2011 r. (M.P.2012.62).
  • Zoptymalizowano księgowanie dokumentów schematem księgowym. W zależności od stopnia skomplikowania schematu, księgowanie będzie szybsze od 20% do 60%.

  •   copyright ©2010 by Mi2 Sp. z o.o.